Wolfeye.org

MH

Film

Protokoll

  1 2 3 4 5
1a.
KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt-morrning och/eller bitförsök

Undviker kontakt-skyggar och drar sig undan

Accepterar kontakt-helt oengagerad, men drar sig inte undan

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök.  

Intensivt kontaktbeteende mot testledaren. Kan hoppa och gnälla

1b.
KONTAKT
Samarbete

Följer ej med trots upprepade försök att locka

Följer med motvilligt. Strävar mot föraren eller stretar åt annat håll

Följer med hela sträckan, neutral.  

Följer med villigt. Engagerar sig

Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testl. hoppar, gnäller

1c.
KONTAKT
Hantering

Avvisar. Morrar och/eller bitförsök

Undviker, drar sig undan,tar eventuellt kontakt med föraren.

Accepterar hantering. 

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende

Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testl.

2a. LEK 1
Leklust

Leker ej

Leker ej men visar intresse

Leker-startar långsamt men blir aktiv

Leker aktivt, startar snabbt

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt

2b. LEK 1
Gripande

Griper ej

Griper ej, nosar på föremålet

Griper tveksamt eller med framtänderna.

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet

2c.
LEK 1
Dragkamp

Biter ej  

Biter försiktigt,släpper, håller,
drar ej emot

Biter- drar emot, släpper tar om

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper.

Griper diret med hela munnen,rycker, drar emot tills test. släpper

3a.
JAKT
Förföljande

Startar inte/når ej fram till 1 hjul.

Startar men avbryter

 

Startar eller springer långsamt Kan öka farten. Fullföljer 2 ggr

Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända

3b.
JAKT
Gripande

Nonchalerar bytet/springer ej fram

Griper ej, nosar på föremålet 2 ggr

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning

Griper direkt,släpper

Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.

4.
AKTIVITET

Är ouppmärksam, inaktiv

Är uppmärksam och lugn-står, sitter eller ligger.

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka akt.-höjningar

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand.

Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter

5a.
AVST.LEK
Intresse

Engageras ej av figurant. Ointresserad

Kontroll. Avbrott kan förekomma

Intresserad, följer figuranten utan avbrott.

 

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.

Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök

5b.
AVST.LEK
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden.

Enstaka skall och/eller morrningar under mom. 1 del

Enstaka skall och/eller morrningar under mom. 1 och 2 del

Visar hotbeteeenden,skall och
morrningar under
mom. 1 del

Visar hotbeteenden,Skall och morrningar under mom. 1 och 2 del.

5c.
AVST.LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figurant. Ointresserad

Går fram när fig. pratar eller bollar med föremålet

Går fram när fig. ger sig tillkänna

Går fram till fig. med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning

Går fram direkt till figuranten utan hjälp

5d.
AVST.LEK
Leklust

Visar inget intrese

Leker ej men visar intresse

Leker, griper försiktigt, släper, drar ej emot.

Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.

Griper direkt med hela munnen. Drar emot släpper ej.

5e.
AVST.LEK
Samarbete

Visar inget intresse.

Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.

Är aktiv med fig. när denne är aktiv

Uppmanar passig fig. till fortsatt lek

6a.
ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar, kort stopp

Hukar sig och stannar

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken

Flyr högst 5 meter

Flyr mer än 5 meter

6b.
ÖVERRASKN.
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden

Visar enstaka hotbetenden

Visar flera hotbeteenden under längre tid

Visar flera hotbeteenden och någon attack

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c.
ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen-lockar på hunden

Går fram till overallen när föraren står bredvid

Går fram till overallen när föraren har gått halva avståndet

Går fram till overallen utan hjälp

6d.
ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

Ingen tempo-förändring eller undanmanöver

Liten båge, eller liten tempoväxling,eller tittar bort vid någon av passagerna

Båge eller tempoväxling vid 1a pass. Minskat utslag vid 2a pass.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena

Visar stort mått av rädsla efter samtliga passager

6e.
ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse

Inget intresse för ovarallen

Stannar upp.Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen

Biter/leker mot overallen.Intresset minskar efter hand

Biteri/leker med overallen vid två eller fler passager

7a.
LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar,kort stopp

 

 

Hukar sig och stannar

 

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken

Flyr högst 5 meter

Flyr mer än 5 meter

7b.
LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram

Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet-lockar på hunden

Gå fram till skramlet när föraren står bredvid

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet

Går fram till skramlet utan hjälp

7c.
LJUDKÄNSL
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver

Liten båge eller tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a pass.

Båge eller tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena

Visar mått av rädsla efter samtliga passager

7d.
LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse

Inget intresse för ljudkällan

Stannar upp.Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle

Stannar upp.Luktar/tittar på ljudkälan vid minst två tillfällen

Biter/leker mot skramlet.Intresset minskar efter hand

Biter/leker med slramlet vid två eller fler passager

8a.
SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden

Visar enstaka hotbeteenden

Visar flera hotbeteenden under längre tid

Visar flera hotbeeenden och någon attack

Visar hotbeteenden och flera attacker

8b.
SPÖKEN
Kontroll

Enstaka kontroll därefter inget intresse/skärmar av sig

Tittar mot spökena då och då

Kontrollerar/handlar mot båda spökena.Långa avbrott

Kontrollerar/handlar mot båda spökena.Korta avbrott

Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet

8c.
SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.Någon avstånds-reglering

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.Pendlar mellan flyktstart och kontroll

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren.Pendlar mellan flyktstart och kontroll

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.

8d.
SPÖKEN
Nyfikenhet

Går fram när föraren har tagit av figs förklädnad

Går fram när föraren talar med/lockar på hunden

Går fram till spöket när föraren står bredvid

Går fram till spöet när föraren gått halva sträckan

Går fram till spöket utan hjälp

8e.
SPÖKEN
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök.Kontakt ej tagen inom tid.

Accepterar kontakt-helt oengagerad, men drar sig inte undan

Besvarar kontakt när figurant bjuder

Tar kontakt själv. Balanserad

Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla.

9a.
LEK 2
Leklust

Leker ej

Leker ej men visar intresse

Leker-startar långsamt men blir aktiv

Leker aktivt,Startar snabbt

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt

9b.
LEK 2
Gripande

Griper ej

Griper ej direkt, nosar på föremålet

Griper försiktigt eller nyper i föremålet

Griper direkt med hela munnen

Griper direkt, hugger föremålet

10.
SKOTT

Visar ingen berördhet.Snabb kontroll och sedan oberörd

Kontrollen som försvinner efter första skotten.Bryter men upptar startad aktivitet

Avtagande reaktionerpå skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet

Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet

Kvarstående oo efter flera skott.Avbryter efter tydliga flykt-tendenser/avstår skott

GODKÄND SKOTT

Ja

 

 

 

 

GENOMFÖRD MH

 Ja